Przejdź do treści

ITER

ITER

 

Naukowcy z Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej od ponad dziesięciu lat uczestniczą w międzynarodowym projekcie ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor. To budowa eksperymentalnego reaktora termojądrowego o konstrukcji tokamaka, zwanego też "sztucznym Słońcem". Jest to największy na świecie projekt tego typu, o wartości przekraczającej 25 miliardów Euro. 

ITER jest pierwszym na świecie reaktorem wykorzystującym plazmę, który będzie generował więcej energii, niż jej zużywał. Głównym problemem jest wytworzenie i długoterminowe utrzymanie plazmy (ponad 30 minut) o temperaturze setek milionów stopni Celsjusza 
w warunkach ziemskich. 

Badania naukowców z całego świata, pracujących od wielu lat w projekcie, zmierzają do pozyskiwania bezpiecznej i czystej energii w wyniku kontrolowanych reakcji termojądrowych. Na bazie ITER ma powstać przyszła generacja reaktorów fuzyjnych osiągających moc 2000-4000 MW. 

Naukowcy dążą do odtworzenia procesów zachodzących na Słońcu, gdzie w wyniku syntezy termojądrowej, w bezpieczny sposób wytwarzane są ogromne ilości energii.  
W przeciwieństwie do reakcji rozpadu, będącej podstawą działania obecnych elektrowni atomowych, proces ten nie generuje żadnych odpadów radioaktywnych. 

Grupa naukowców z Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych prowadzi badania 
w zakresie projektowania oraz wdrażania złożonych systemów informatyczno-elektronicznych, które zostaną zamontowane w reaktorze, m.in. w celu pozyskania danych pomiarowych, diagnostyki plazmy termojądrowej oraz sterownia maszyną.

Naukowy zaangażowani są w projektowanie oraz budowę systemów diagnostycznych takich jak: Hard X-ray Monitor, Temporary Pressure Gauge, Dust Monitor, Tritum Monitor.